Αναζήτηση

Fespa Awards 2020: μια ακόμη διάκριση για την ελληνική συμμετοχή!

Fespa Awards 2020: μια ακόμη διάκριση για την ελληνική συμμετοχή!

Η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να ξεχωρίσει για άλλη μια χρονιά, και να αποσπάσει το 3ο βραβείο στα φετινά Fespa Awards 2020 στην κατηγορία Young Star.

Οι μεταξοτυπίες που διακρίθηκαν έγιναν από τους τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Γιάννο Γερολυμάτο, Αγγελή Δημόπουλο  και Κατερίνα Παγκράτη,  με την καθοδήγηση του Αντώνη Τσιγώνια,  αποτελούν μέρος του ερευνητικού σκέλους της πτυχιακής εργασίας τους και αφορά στην αναπαραγωγή ασπρόμαυρης τονικής φωτογραφίας.

Συγκεκριμένα οι μεταξοτυπίες αναπαρήγαγαν την πρωτότυπη Α/Μ φωτογραφία σε κλιμάκωση 112% με 3 διαφορετικούς τρόπους διαχωρισμών και τεχνικών αναπαραγωγής.

Αρχικά υλοποιήθηκε η αναπαραγωγή της φωτογραφίας με μονοχρωμία. Στη συνέχεια ακολούθησε η αναπαραγωγή του έργου με τετραχρωμία, όπου τα μελάνια παράχθηκαν σύμφωνα με την πρότυπη κλίμακα Pantone και επιτεύχθηκε η απόλυτη ισορροπία των γκρι τόνων. Τέλος η φωτογραφία αναπαράχθηκε με την τεχνική τονικών διαχωρισμών σε συγκεκριμένες τονικές περιοχές, όπου χρησιμοποιήθηκαν 16 μελάνες τονικών τιμών για την επαναδόμηση του τελικού φωτογραφικού αποτελέσματος.

Μέσα σε αυτές τις 16 σταθερής τονικής τιμής μελάνες χρησιμοποιήθηκε 1 UV μελάνη ασφαλείας με την οποία εξακριβώνεται και πιστοποιείται η γνησιότητα του έργου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ψευδοτονικών, χρησιμοποιήθηκε ελλειπτική κουκίδα στα 72 lpi και η αναπαραγωγή των μελανών έγινε σύμφωνα με πρότυπα διαχείρισης χρώματος (ISO 12647).

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη και η σύγκριση των τριών διαχωρισμών και τεχνικών αναπαραγωγής, που υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, για την καλύτερη αποτύπωση της πληροφορίας του πρωτοτύπου συνεχόμενης τονικής διαβάθμισης με το αντίγραφο-αναπαραγωγή. Για την προτυποποίηση των τονικών και ψευδοτονικών τιμών των μελανών υλοποιήθηκε πυκνομετρική και φασματομετρική μελέτη προς τελειοποίηση των παραχθέντων.

πηγή: https://fespahellas.gr

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top