Αναζήτηση

Indie Awards 2022

Indie Awards 2022

Τα ανεξάρτητα agencies έχουν τα δικά τους βραβεία! 

Τα Indie Awards 2022 είναι τα βραβεία που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στα ανεξάρτητα agencies, από όλους τους κλάδους της Επικοινωνίας. Έπειτα από το πετυχημένο ντεμπούτο τους την περσινή χρονιά, όπου η αγορά τα υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, επανέρχονται φέτος, με νέες Ενότητες και με μεγάλη όρεξη να αναδείξουν το πνεύμα και τη δυναμική των ανεξάρτητων εταιρειών. 
Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 21 Ιανουαρίου 2022 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Campaigns ΝΕΑ
2. Best in Film 
3. Best in Print / Outdoor 
4. Best in Radio 
5. Best in Digital 
6. Best in Design 
7. Best in Direct 
8. Best in Media 
9. Best in PR 

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Campaigns

Βραβεύονται οι καμπάνιες που συνδύασαν με επιτυχία διαφορετικά Μέσα και κανάλια επικοινωνίας ή εργαλεία, για να περάσουν το μήνυμα ενός brand.

1.1 B2B
1.2 B2C
1.3 Εταιρική Επικοινωνία / Aυτοπροβολή
1.4 Not-for-Profit, Charity, Government

Ενότητα 2. Best in Film

Βραβεύονται μεμονωμένες διαφημιστικές ταινίες ή σειρά έργων που ξεχωρίζουν για το storytelling τους.

2.1 TV-Cinema
2.2 Online
2.3 Events/Corporate
2.4 Film Campaign
2.5 Best Use of Film by a Regional agency
2.6 Most Innovative Use of Film

Ενότητα 3. Best in Print/Outdoor

Βραβεύονται μεμονωμένες καταχωρήσεις και billboards ή σειρά έργων που ξεχωρίζουν για την ιδέα και την υλοποίησή τους.

3.1 Print Ads
3.2 Print Campaign
3.3 Outdoor
3.4 Outdoor Campaign
3.5 Best Use of Print/ Outdoor by a Regional agency
3.6 Most Innovative Use of Print/Outdoor

Ενότητα 4. Best in Radio

Βραβεύονται μεμονωμένα ραδιοφωνικά σποτ, σειρά έργων και περιεχόμενο που ξεχωρίζουν για την ευφυή αφηγηματικότητά τους και τη δεξιοτεχνική χρήση του ήχου στην υλοποίησή τους.

4.1 Radio Spots
4.2 Branded Content/ Native Advertising
4.3 Radio Campaign
4.4 Best Use of Radio by a Regional agency
4.5 Most Innovative Use of Radio

Ενότητα 5. Best in Digital

Βραβεύονται τα έργα, οι ενέργειες και οι ψηφιακές καμπάνιες που χρησιμοποίησαν με δημιουργικό τρόπο τις τεχνολογίες, πλατφόρμες και ψηφιακά Μέσα για να αφηγηθούν το μήνυμα ενός brand.

5.1 Digital Campaigns
5.2 Websites
5.3 Social Media (Activations in Social Networks, κ.λπ.)
5.4 Performance
5.5 Branded Content
5.6 Best Use of Digital by a Regional agency
5.7 Most Innovative Use of Digital

Ενότητα 6. Best in Design

Βραβεύονται τα έργα εκείνα στα οποία το Design κατάφερε να επικοινωνήσει με πετυχημένο τρόπο το μήνυμα της μάρκας ή/ και να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα αναγνωρίσιμη από τον καταναλωτή.

6.1 Branding/ Corporate ID
6.2 Visual Communication (Promotional Printed Media, Posters, Calendars, κ.λπ.)
6.3 Packaging
6.4 Product Design
6.5 Brand Environment & Experience Design
6.6 Digital & Interactive
6.7 Best Use of Design by a Regional agency
6.8 Most Innovative Use of Design

Ενότητα 7. Best in Direct

Βραβεύονται οι ενέργειες εκείνες που επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο ένα συγκεκριμένο μήνυμα, επιτυγχάνοντας τους στόχους της μάρκας σε όρους μετρήσιμης αντίδρασης από το κοινό.

7.1 Μailing
7.2 Broadcast
7.3 Print/Outdoor
7.4 Ambient
7.5 Digital & Social
7.6 Best Use of Direct by a Regional agency
7.7 Most Innovative Use of Direct

Ενότητα 8. Best in Media

Βραβεύονται τα πλάνα και οι στρατηγικές εκείνες που αξιοποίησαν δημιουργικά τα επιμέρους Μέσα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της καμπάνιας.

8.1 TV
8.2 Print/ Outdoor
8.3 Radio
8.4 Digital Platforms
8.5 Social Media
8.6 Data & Analytics
8.7 Events
8.8 Πολλαπλά Μέσα
8.9 Best Use of Media by a Regional agency
8.10 Μost Innovative Use of Media

Ενότητα 9. Best in PR

Βραβεύονται τα έργα εκείνα που επιδεικνύουν δημιουργική στρατηγική σκέψη και που επηρέασαν την κοινή γνώμη με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της μάρκας.

9.1 Brand Communication
9.2 Corporate Communication (external, internal)
9.3 Digital & Social
9.4 Corporate Social Responsibility
9.5 Public Affairs
9.6 Events
9.7 Best Use of PR by a Regional agency
9.8 Most Innovative Use of PR

Agency of the Year Awards

AD (Campaign, Film, Print/Outdoor, Radio): O τίτλος Indie Ad Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στις ενότητες Campaign, Film, Print/ Outdoor, Radio.

Digital: O τίτλος Indie Digital Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Digital.

Design: O τίτλος Indie Design Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Design.

Direct: O τίτλος Indie Direct Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Direct.

Media: O τίτλος Indie Media Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Media.

PR: O τίτλος Indie PR Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα PR.

Company Size: Οι παρακάτω τίτλοι θα απονεμηθούν στις εταιρείες που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, ανεξαρτήτως ενότητας αλλά σύμφωνα με το μέγεθος της εταιρείας.

Best Indie Agency of the Year: Up to 10 Employees

Best Indie Agency of the Year: 11-25 Employees

Best Indie Agency of the Year: 26+ Employees

Special Awards

Best Indie Newcomer of the Year: O τίτλος θα απονεμηθεί στην εταιρεία, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2020 και μετά και συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, ανεξαρτήτως ενότητας.

Best Indie Regional Agency of the Year: Ο τίτλος θα απονεμηθεί στην περιφερειακή/ τοπική εταιρεία που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην κατηγορία “Best Use of _ by a Regional agency”, ανεξαρτήτως ενότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υποψηφιότητες

Στέλιος Κιοσσές, Τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 149),  Εmail: skiosses@boussias.com

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, Τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 152), Εmail: agyparaki@boussias.com

Περιεχόμενο

Θεώνη Δρακοπούλου, Τηλ.: 210 6617777 (εσωτ.138), Εmail: tdrakopoulou@boussias.com

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top