Αναζήτηση

Νέα συνεργασία ετικετοποιίας Περίγραμμα & Q Control

Νέα συνεργασία ετικετοποιίας Περίγραμμα & Q Control

Φεβρουάριος 2022 | Δελτίο Τύπου

Εγκατάσταση Μηχανής Εφελκυσμού TESTOMETRIC Αντοχή στον εφελκυσμό & προσδιορισμός συντελεστή τριβής (COF)

Η εταιρία Perigramma Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται από 2002 στον τομέα της αυτοκόλλητης ετικέτας, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης, επέκτεινε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της, στην παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας. 

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2021 επένδυση σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της αγοράς. Για τον ιδιαίτερα απαιτητικό έλεγχο της εύκαμπτης συσκευασίας και την  τήρηση των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων, αναβαθμίστηκε και το τμήμα ποιοτικού ελέγχου με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό.

Για την επιλογή, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού προτίμησε την QCONTROL ως κύριο συνεργάτη. Η επιλογή αυτή, βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία της QCONTROL σε υποστήριξη συστημάτων ποιοτικού ελέγχου συσκευασίας και στην προσφορά λύσεων τελευταίας τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προμηθεύτηκε:
– Mηχανή εφελκυσμού της Testometric Αγγλίας για τον έλεγχο της επιμήκυνσης και του συντελεστή τριβής των προϊόντων της

–  Φούρνο ξήρανσης βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα της Phoenix Instrument Γερμανίας για τις δοκιμές της γήρανσης του υλικού

Για την διενέργεια των δοκιμών αντοχής σε εφελκυσμό βάση των προτύπων ASTM D882 και ASTM D1876 επιλέχθηκε η Testometric X250-3 (Δυναμικότητας έως 3kN, ανάλογα με την δυναμοκυψέλη) η οποία προσφέρει:

1. Ανοιχτό, Εύχρηστο, Σύγχρονο Λογισμικό Λειτουργίας. Xάρη στο λειτουργικό λογισμικό «Wintest Analysis» και της ευχρηστίας που προσφέρει, δίνεται η δυνατότητα διενέργειας διαφορετικών δοκιμών, ανάλογα με τα επιθυμητά πρότυπα και πεδία εφαρμογής.

2. Ειδικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
Ειδικότερα για τον έλεγχο της αντοχής σε εφελκυσμό της πρώτης ύλης, χρησιμοποιούνται πνευματικές αρπάγες για την ομοιόμορφη και σταθερή συγκράτηση του δείγματος. Παράλληλα με την τοποθέτηση των κατάλληλων εξαρτημάτων, είναι εφικτός ο προσδιορισμός του συντελεστή τριβής, βάση του προτύπου ASTM D1894.

3. Ταχύτητα, Ακρίβεια, Επαναληψιμότητα
Επιπλέον με την ταχύτατη καταγραφή των δεδομένων σε μορφή διαγραμμάτων, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να συγκρίνει τις μετρήσεις του, ανάλογα με τα προκαθορισμένα όρια.

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ολοκληρώνοντας τη νέα γραμμή παραγωγής, η εταιρία Perigramma A. E. προσεγγίζει πλέον ολοκληρωμένα το κομμάτι της συσκευασίας με συνεχείς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Την ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη της στην εταιρία μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη νέα συνεργασία.

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top