Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τεχνικό σεμινάριο στις τεχνολογίες γραφικών τεχνών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τεχνικό σεμινάριο στις τεχνολογίες γραφικών τεχνών

Επιτυχημένη διεξαγωγή  του πρώτου ειδικού τεχνικού σεμιναρίου της PrintPromotion στην Ελλάδα, με τη συνδιοργάνωση της HELGRAMED, στις τεχνολογίες γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και περατώσεων

Με την υποστήριξη της εκτυπωτικής εταιρείας Pressious Αρβανιτίδης  

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία το τριήμερο ειδικό τεχνικό σεμινάριο στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και περατώσεων που διοργανώθηκε από την HELGRAMED, την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών σε συνεργασία με την PrintPromotion – τον Γερμανικό εκπαιδευτικό οργανισμό για την προβολή του κλάδου των γραφικών τεχνών.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Τρίτη 5 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης  Pressious Αρβανιτίδης, στο Ύπατο Βοιωτίας.  Το παρακολούθησαν 30 συμμετέχοντες, εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση των γραφικών τεχνών και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού από εργαστήρια γραφικών τεχνών σε Πανεπιστήμια (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτές γραφικών τεχνών  - μέλη της HELGRAMED και της εταιρείας Pressious Αρβανιτίδης.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν περίπου 25 ώρες εντατικής παρακολούθησης με βιωματικό τρόπο και με την συμμετοχή όλων, με εφαρμογές προηγμένων τεχνολογιών δειγμάτων, εργαλείων και συσκευών μέτρησης.  Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν  ανάλυση στις απαιτήσεις και εφαρμογές στην τυποποίηση και την ροή εργασίας στην προεκτύπωση, τον RIP, το CTP και την εκτύπωση με βάση πρότυπα και προδιαγραφές, στην χρήση των προτύπων (πχ ISO-12647, FOGRA) και στην ροή εργασίας με βάση μετρήσιμα δεδομένα και προδιαγραφές. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν εργασίες στην ψηφιακή προεκτύπωση βάσει προδιαγραφών και προτύπων, μετρήσεις σε υποστρώματα δοκίμια και τυπωμένα φύλλα, κατασκευάστηκαν εκτυπωτικές πλάκες, και χρησιμοποιήθηκε εκτυπωτική μηχανή όφσετ για τις ρυθμίσεις των εκτυπωτικών παραμέτρων και την δοκιμαστική εκτύπωση test chart ICC profile.

Στο  σεμινάριο πραγματοποίησαν εισηγήσεις και παρουσιάσεις οι Αναστάσιος Πολίτης (HELGRAMED), Markus Heering και Ronald Lein (PrintPromotion), Χρίστος Τροχούτσος (HELGRAMED και Pressious Αρβανιτίδης),  Jürgen Seidel και David Hoffman (Training Centre for Graphic Arts and Printing Technology Chemnitz, Germany).

Η ανάληψη της διοργάνωσης του σεμιναρίου από την HELGRAMED, αναδεικνύει την καθοριστική  παρουσία της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στην έρευνα και ανάπτυξη του κλάδου και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας στη συνολική βελτίωση του επιπέδου όχι μόνο των πτυχιούχων της τεχνολογίας γραφικών τεχνών αλλά και ευρύτερα του κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες και εντυπώσεις για το σεμινάριο της PrintPromotion, καθώς και για τις επόμενες δραστηριότητες, διατίθενται στην ιστοσελίδα της HELGRAMED (www.helgramed.gr) και στο e-mail helgramed@gmail.com.

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top