Αναζήτηση

Πιστοποίηση FSC Chain of Custody για την A&G PAPER ΑΕΒΕ

Πιστοποίηση FSC Chain of Custody για την A&G PAPER ΑΕΒΕ

Με το διεθνές πρότυπο δασικής διαχείρισης FSC Chain of Custody πιστοποιήθηκε η A&G PAPER ΑΕΒΕ, από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Το πρότυπο αυτό έχει εκδοθεί από το Διεθνή μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Forest Stewarship Council (FSC), καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευτούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της αλυσίδας να αγοράζουν και να πουλούν προϊόντα που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη  διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

Η πιστοποίηση FSC παρέχει την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και της κατανάλωσης των προϊόντων που προέρχονται από το δάσος (όπως είναι και το χαρτί) προωθώντας μία περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Παράλληλα επιτρέπει στις μεν επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους, στους δε καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη αξία, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή διαχείριση των περιορισμένων φυσικών πόρων, αυξάνοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά οικολογικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα διαθέσιμα υλικά: A&G PAPER ΑΕΒΕ, 21ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής, τηλ. 2106247100, fax 2106247200, email: ang@ang.gr

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top