Αναζήτηση

Printing Awards 2022

Printing Awards 2022

Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Printing Awards

Πραγματοποιούνται με τη συνεργασία της HELGRAMED

Τα Printing Awards διοργανώνονται για 2η φορά από την BOUSSIAS και αποσκοπούν στο να αναδείξουν, τον εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο ρόλο του εντύπου, καθώς και των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας σχεδιασμού και παραγωγής, τη συμβολή των επαγγελματιών του κλάδου των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της τυπογραφίας στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας και της βιομηχανίας, της επικοινωνίας και των τεχνών, της προηγμένης έρευνας και του πολιτισμού.

Οι βασικοί πυλώνες βράβευσης είναι:

  1. Επιχειρηματική Αριστεία
  2. Έργα Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων - Τυπογραφίας & Τεχνολογίες Παραγωγής
  3. Λοιπές Υπηρεσίες & Δραστηριότητες

Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 24 Σεπτεμβρίου στο www.printingawards.gr/register

Και στη φετινή διοργάνωση Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, είναι ο Δρ.  Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Καθηγητής στην Επιστήμη και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών. Διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων, εκδόσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας στην Ελλάδα και διεθνώς, στην επιστήμη και τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη στη βιομηχανία, εκπαίδευση και επιμόρφωση, ενώ κύρια πεδία έρευνας και απασχόλησης του από το 1980 μέχρι σήμερα είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, μελετητικό έργο, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα.

Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής συμπληρώνουν κορυφαία στελέχη στον τομέα τους, που το καθένα ξεχωριστά καλύπτει όλες τις σχετικές γνωστικές περιοχές των κατηγοριών των βραβείων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.printingawards.gr

 

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top