Αναζήτηση

Προκήρυξη Υποτροφίας Συμμετοχής στο Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Μουσείο Τυπογραφίας

Προκήρυξη Υποτροφίας Συμμετοχής στο Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Μουσείο Τυπογραφίας

Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Μουσείο Τυπογραφίας

Προκήρυξη Υποτροφίας Συμμετοχής

6/06/2017

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (HELGRAMED) στα πλαίσια της κοινωνικής και εκπαιδευτικής της δραστηριότητας αποφάσισε την επιχορήγηση, με μορφή υποτροφίας αξίας 150 €, ενός φοιτητή του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας για την συμμετοχή του/της στο Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (9-16 Ιουλίου 2017).

Τα κριτήρια επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας θα είναι αποκλειστικά οικονομικά (χαμηλά εισοδήματα γονέων, ανεργία κλπ) και η προθεσμία υποβολής της αίτησης της υποτροφίας (συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά) θα είναι από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία εκείνη να παραδώσουν τις αιτήσεις τους σε απλή κόλλα αναφοράς μαζί με τα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά στον κο Μάριο Τσιγώνια ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: helgramed@gmail.com (με θέμα: αίτηση χορήγησης υποτροφίας).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων και η απονομή των υποτροφιών θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Παράλληλα το Δ.Σ. θα αξιολογήσει και όσες άλλες υποτροφίες προκύψουν σε συνεννόηση με άλλους φορείς ή εταιρίες του κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στο έργο της Ένωσης και στην υλοποίηση του Θερινού Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών το οποίο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την HELGRAMED και το ΣΕΜΕ, με την ανάληψη του κόστους συμμετοχής ενός ή περισσότερων φοιτητών μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στο παραπάνω email (με θέμα: χορηγία υποτροφίας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θερινό εργαστήριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ένωσης: www.helgramed.gr

Ο Πρόεδρος Δρ.
Μάριος Τσιγώνιας

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Γαμπρέλλης

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top