Αναζήτηση

Συνάντηση φορέων του κλάδου για την διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης στη βιομηχανία των εκτυπώσεων

Συνάντηση φορέων του κλάδου για την διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης στη βιομηχανία των εκτυπώσεων

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς των κλάδων γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και συσκευασίας, αναζητώντας λύση στο τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που αντιμετωπίζει ο χώρος, πραγματοποίησαν μια πρώτη, διερευνητική, συνάντηση για να ανταλλάξουν σκέψεις και να καταγράψουν τις ανάγκες. Η συνάντηση έλαβε χώρα διαδικτυακά την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι φορείς των κλάδων και ειδικότερα οι κ.κ. Γεώργιος Γαμπρέλλης και Αναστάσιος Πολίτης Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της HELGRAMED - Πανελλήνιας  Ένωσης Πτυχιούχων  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών αντίστοιχα, ο κ. Μάριος Τσιγώνιας, Διευθυντής του ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – GRAPHMEDLAB στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κ. Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, ο κ. Άγγελος Μπαλαμάτσιας  από τον ΕΛΣΕΤ – Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών, ο κ. Χρήστος Κουτρουδίτσος από τον ΣΕΜΕΕ και ο κ. Κίμων Παπαθανασόπουλος από τη FESPA HELLAS.

Ομόφωνα και ομόθυμα οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αδήριτη ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση νέων στελεχών στις συναφείς βιομηχανίες και κλάδους. Συζητήθηκαν εκτενώς οι ανάγκες για νέο στελεχιακό δυναμικό και τα σχετικά πεδία στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για επιμόρφωση.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε το συντομότερο δυνατόν να καταγραφούν οι απαιτήσεις ανά ειδικότητα όλων των συναφών κλάδων, να  αναζητηθούν οι καλύτεροι τρόποι και να εξευρεθούν οι πιο αποδοτικές μέθοδοι για τη διοργάνωση σεμιναρίων που θα δημιουργήσουν την επόμενη γενιά εργαζομένων στους κλάδους.

Αφού διατυπώθηκαν οι σχετικές προτάσεις, ο κ. Πολίτης δεσμεύτηκε να συντάξει  άμεσα ένα αρχικό πλαίσιο για τη δομή και τα οργανωτικά θέματα των προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα πιθανά πεδία κατάρτισης, οικονομικά στοιχεία, και χρονοδιαγράμματα. Το πλαίσιο θα δοθεί για διαβούλευση στους συμμετέχοντες, βάσει του οποίου θα αναζητηθούν οι πιο πρόσφοροι τρόποι και οι σχετικοί φορείς στήριξης και υλοποίησης της επιμόρφωσης.  Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη συνάντηση για την τελική διατύπωση του πλαισίου θα γίνει πριν το Πάσχα, οπότε θα ανακοινωθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.    

Το ίδιο ομόφωνη και ομόθυμη ήταν και η θέση των συμμετεχόντων να συνεχιστούν στον υπέρτατο βαθμό οι προσπάθειες για την ίδρυση του νέου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και  Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top