Αναζήτηση

Έλεγχος Ποιότητας & Αυτόματη Απόρριψη Ελαττωματικών Κυτίων In-Line

Έλεγχος Ποιότητας & Αυτόματη Απόρριψη Ελαττωματικών Κυτίων In-Line

Οι σημερινές απαιτήσεις των πελατών της Κυτιοποιίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτό ωθεί τις εταιρείες του χώρου να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενσωματώνοντας βαθμίδες εκτενούς Ποιοτικού Ελέγχου και Αυτόματης Απόρριψης στις μηχανές παραγωγής.
Ήδη, σημαντικό ποσοστό των εταιρειών της Ελληνικής αγοράς έχει επιλέξει το σύστημα INTEGRA ITK της SENSAP™ για να καλύψει τις ανάγκες του. Τα συστήματα In-Line Ποιοτικού Ελέγχου & Απόρριψης της σειράς αυτής ενσωματώνονται εύκολα σχεδόν σε όλες τις συρταροκολλητικές μηχανές, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες, πολυέξοδες και μη αναιρούμενες μετατροπές.
Αμέσως μετά την βαθμίδα προτσάκισης της μηχανής, τοποθετείται ο αισθητήρας μηχανικής όρασης SENSAP™ INTEGRA IQ-OPTION, ο οποίος εξετάζει κάθε ένα κυτίο, καθώς αυτό κινείται επί της μηχανής. Ο αισθητήρας φωτογραφίζει ειδικά κωδικοποιημένο, έγχρωμο σύμβολο Datamatrix που βρίσκεται στην περιοχή της κόλλησης κάθε κυτίου. Μέσω της αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, εντοπίζει κατασκευαστικές ατέλειες & σφάλματα όπως: λάθη στην κοπή (Print-to-Cut Registration), ατελή σύμπτωση ή επικάλυψη χρωμάτων (Print-to-Print Registration), και διαφορές στην πιστότητα των χρωμάτων. Ταυτόχρονα, το σύστημα πραγματοποιεί και έλεγχο μίξης προϊόντων -έλεγχος ιδιαίτερα κρίσιμος σε περιπτώσεις συμπαραγωγών. Κυτία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οποίων μετρώνται εκτός των ανεκτών ορίων, παρακολουθούνται & απορρίπτονται αυτόματα αργότερα.

Σε επόμενη βαθμίδα της μηχανής εγκαθίσταται ο αυτοματισμός απόρριψης. Η διέλευση των ελαττωματικών κυτίων εντοπίζεται από κατάλληλο αισθητήριο και, μέσω εξολκέα υψηλής ταχύτητας, αυτά είτε διαχωρίζονται (μη καταστρεπτική απόρριψη που επιτρέπει δεύτερη διαλογή), είτε απομακρύνονται εντελώς από τη γραμμή παραγωγής. Το σύνολο των παραπάνω αυτοματισμών διασυνδέεται στο σταθμό SENSAP™ INTEGRA ITK. Ο σταθμός συντονίζει την διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, ειδοποιώντας παράλληλα τους χειριστές μέσω οπτικών & ηχητικών συναγερμών. Επιπλέον, προσφέρει οπτικοποίηση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου μέσω οθόνης αφής και δυνατότητα αποθήκευσης των σφαλμάτων (error logging) στον ενσωματωμένο βιομηχανικό υπολογιστή του συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της SENSAP, επικοινωνήστε με την SENSAP Microsystems ΑΕ, στο τηλέφωνο 210-4818419 ή στο info@sensap.eu.

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top