Αναζήτηση

Νέα υπηρεσία Zund Connect

Νέα υπηρεσία Zund Connect

Bελτιστοποιήστε την παραγωγικότητα σας με τη νέα cloud υπηρεσία Zünd Connect (αποκλειστικά για κατόχους κοπτικού Zünd).

Ο χρήστης συνδέεται και καταχωρεί το κοπτικό του στο Zünd Connect. Στη συνέχεια η υπηρεσία λειτουργεί σαν σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα συγκεντρώνει δεδομένα παραγωγής χρησιμοποιώντας το Zünd Cut Center - ZCC (Έκδοση 3.4 ή μεταγενέστερη) και τα αναλύει σε σημαντικούς βασικούς δείκτες απόδοσης όπως η ικανότητα κοπής, η διαθεσιμότητα και η συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο βοηθά στην αναγνώριση πιθανών περιοχών στη ροή εργασίας της ψηφιακής κοπής με δυνατότητες βελτιστοποίησης.

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζονται προηγούμενα δεδομένα παραγωγής, π.χ. ημέρες με κακή χρήση του κοπτικού. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικές προβολές και να συγκρίνει δείκτες ή να φιλτράρει δεδομένα για ορισμένες βάρδιες, προκειμένου να συγκρίνει τις επιδόσεις με εκείνες άλλων βαρδιών και να προσδιορίσει μια πιθανή ανάγκη για εκπαίδευση.
Τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζουν και τις αιτίες των διακοπών. Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει την ώρα της ημέρας, το υλικό, τη μέθοδο ή το εργαλείο. Αυτή η προβολή στατιστικών δείχνει πόσες ώρες κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου δεν παρήγαγαν τα συστήματα κοπής λόγω διακοπών του μηχανήματος.

Το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης Zünd Connect είναι απαραίτητο για εσάς που θέλετε να γνωρίζετε την απόδοση του κοπτικού σας, ανά πάσα στιγμή και αξιόπιστα! 
 
* Η εταιρεία Zünd χρησιμοποιεί υψηλά και πιστοποιημένα πρότυπα ασφαλείας πρόσβασης και δεδομένων

Πληροφορίες: ZAPADEL LTD, 210 9957605, info@zapadel.grwww.zapadel.gr

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top