Αναζήτηση

Εργαλεία Σχεδίασης Προϊόντων

Εργαλεία Σχεδίασης Προϊόντων

Το βιβλίο των Εργαλείων Σχεδιασμού αποτελεί μια ουσιαστική εισαγωγή σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την ανάπτυξη, την καταγραφή, την αξιοποίηση, την αξιολόγηση και την προβολή ιδεών για προϊόντα και εφαρμογές.

Συγκεκριμένα, γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε εργαλεία για τη σύλληψη ιδεών (εννοιολογικός χάρτης), για την καταγραφή ιδεών (σχεδιαστική μελέτη σκίτσων), την επεξεργασία ιδεών (πίνακας διαθέσεων) και τέλος, την υλοποίηση αυτών (πρωτοτυποποίηση).

Παράλληλα, μέσα στις σελίδες του βιβλίου αναλύεται διεξοδικά η χρήση και η λειτουργία ψηφιακών εργαλείων σχεδίασης με σκοπό την ολοκλήρωση μιας μεγάλης σειράς ασκήσεων, παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης από το συνολικό φάσμα ανάπτυξης προϊόντων και εφαρμογών.

Καταγράφονται παραδείγματα και λειτουργίες από διαδικασίες σχεδιασμού όπως: ψηφιακός σχεδιασμός σκίτσων, διανυσματικός σχεδιασμός, επεξεργασία εικόνων, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, ψηφιακά εργαλεία τρισδιάστατων γραφικών και ψηφιακή γλυπτική.

Τα παραδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να τα αξιοποιήσει κατάλληλα με σκοπό τη δημιουργία προσωπικών έργων αναφοράς ώστε να τα ενσωματώσει σε μελλοντικές διαδικασίες σχεδιασμού τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε μια εργαλειοθήκη επικοινωνίας του σχεδιαστικού έργου όπου περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές και οι λειτουργίες βοηθημάτων όπως: οπτική ταυτότητα προϊόντος, αφίσα προβολής σχεδιαστικού έργου, ατομικός φάκελος δεξιοτήτων, μελέτη περίπτωσης και γραπτή αναφορά έργου.

Τα Εργαλεία Σχεδιασμού αποτελούν έναν οδηγό για τη χρήση και τη λειτουργία συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τόσο τον ουσιαστικό πυρήνα του σχεδιασμού προϊόντων και εφαρμογών, όσο και των παράλληλων βοηθητικών στοιχείων που έχουν σκοπό στην επικοινωνία του τελικού παραγομένου έργου. 

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

Στοιχεία Βιβλίου

Εργαλεία Σχεδίασης Προϊόντων
Π. Κυράτσης Α. Μανάβης Ν. Ευκολίδης
ISBN: 978-960-418-886-4
Κωδικός Ευδόξου: 94689190
Έκδοση 1: 1η Έκδοση
Έτος Έκδοσης: 2020
Σελίδες: 302

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top