ΑΕΝΤΕΠ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Αντιγόνης 147, 104 43, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105150273, 2105142312, 2105150274
Fax: 2105149830
Email: info@aentep.gr

https://www.screenprinter.gr/

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

  • ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΕΛΑΡΑ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΟΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού