ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Αχαρνών 481, 143 43, Νέα Χαλκηδόνα
Τηλέφωνο: 2105706500
Fax: 2105706700

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ

  • ΥΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
  • ΦΙΛΜ
  • ΧΗΜΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CtP
  • ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
  • ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

  • ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ PLOTTERS

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού