ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση: Καμβουνίων 2-4, 546 21, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310221529
Fax: 2310242440

BAR CODE

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού