ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: Κοντόνη 10, 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2109419400
Fax: 2109413525

ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΥΦΑΣΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού