ΓΕΩΠΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση: Βίτσι 53, 546 27, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23105561545, 2310500633
Fax: 2310556156

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού