ΙΜΧΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ)

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α, 546 41, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310832143, 2310830225
Fax: 2310831429

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού