ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Πρωτόπαπα 67, 163 42, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 2109960518
Fax: 2109960519

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού