ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Θωρίκου - ΒΙ.ΠΕ. Καλυβίων - Τ.Θ. 152, 190 10, Καλύβια
Τηλέφωνο: 2299021300
Fax: 2299021301

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ MAILING

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙIΕΣ

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού