ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. ΓΙΩΡΓΟΣ

Διεύθυνση: Θερίσσου 59, 713 05, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810257872
Fax: 2810257872

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού