ΠΑΤΕΡΑΚΗ Δ. ΜΑΡΙΝΑ

Διεύθυνση: Οδός 1878 Αρ. 18, 712 02, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810287509
Κινητό: 6938962594
Fax: 2810287509

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού