ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ OFFICE SUPPLIES

Διεύθυνση: Ηφαίστου 50, 194 00, Κορωπί
Τηλέφωνο: 2105152052
Fax: 2105147700

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ (ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
  • ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ)

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού