ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Λάρισας - Αθηνών Τ.Θ. 3062, 410 04, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410555305
Fax: 2410230781

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού