Επικαιρότητα

Διαγωνισμοί

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π854/10.12.2021] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Υπηρεσίες δημοσιότητας και δημιουργία υλικού επικοινωνίας

Φορέας: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Β΄

Παραγωγή σχολικών βιβλίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π828/29.11.2021] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π827/29.11.2021] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Φωτοαντίγραφα

Φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 140660

Top Αγγελίες

Περισσότερα