Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 28648/2122 Αριθμός συστήματος

Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, βιβλίων

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αριθμός

Προμήθεια εκτυπωτών & scanner

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [7/2022] Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Σχεδιασμός & υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2022] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού & γραφικής ύλης

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π405/06.06.2022] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης

Φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 154838

Προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20426 Αριθμός συστήματος

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων

Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: Δ.Π.Κ.Υ.

Top Αγγελίες

Περισσότερα