Επικαιρότητα

Διαγωνισμοί

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 124015 Αρ.

Προμήθεια πινακίδων, εκτυπώσεων & φωτογραφικών υπηρεσιών

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1424/2020] Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Ημερομηνία δημοσίευσης:

Προμήθεια μελανιών και toners

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [14893] Φορέας : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΑ:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Μουσείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1020/2020] Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.

Υπηρεσίες διαφήμισης για την ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [326/2020] Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ.

Δράσεις Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [3941/2020] Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.

Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων, μελανιών

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΨΛΩΞΙ-8ΨΘ Διεύθυνση: Μαιζώνος

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Φορέας : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΜΨ469Η2Α-Ζ7Η

Top Αγγελίες

Περισσότερα