Αναζήτηση

Η SKAG ενσωματώνει στα προϊόντα της το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ !

Η SKAG ενσωματώνει στα προϊόντα της το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ !

Η SKAG ενσωματώνει το λογότυπο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα της. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

 Η SKAG πιστοποιήθηκε με το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ από τον φορέα πιστοποίησης EUROCERT για την ελληνικότητα της σε σχέση με την Ιδιοκτησία, την Παραγωγή και τη Έδρα των  δραστηριοτήτων της.

Οι εταιρείες που ανήκουν στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, επιλέγουν, να διατηρούν το κέντρο των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας δημιουργώντας υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Τα προϊόντα υψηλής διαφοροποίησης που δημιουργούνται, παράγονται από ελληνικά χέρια, ανήκουν στις Ελληνικές αυτές επιχειρήσεις, αποτελούν εθνικό πλούτο από τον οποίο εξαρτάται άμεσα το βιοτικό  επίπεδο, το εθνικό εισόδημα, η εργασία και συνολικότερα η ευημερία της χώρας μας.

«ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ»

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top