ΑΙΓΙΣ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Βασιλικό, 340 02, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 2221052401, 2221052814
Fax: 2221054814

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΙ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού