ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση: Ιασίου 1, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107272331, 2108160127
Fax: 2107272310

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού