ΑΣΤΗΡ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. & Ε. ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Aλίτσης 1, 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108821211
Fax: 2103246069

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΠΙΡΑΛ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού