ΔΕΛΙΑΔΗΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 162, 115 25, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103229161, 2103220818
Κινητό: 6936060850
Fax: 2103231413

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού