ΔΟΜΗ ΒΙ. ΕΜ. ΑΕ

Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 36, 546 21, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310225555, 2310268892
Fax: 2310265305

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού