ΦΙΛΙΟΣ PRINTING GROUP ΙΚΕ

Διεύθυνση: Δερβενακίων 19, 185 45, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 2104623210, 2104627855
Fax: 2104633023

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού