ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διεύθυνση: Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 26, 713 04, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810381791
Fax: 2810380637

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού