ΓΕΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διεύθυνση: Κολοκυνθούς 22 & Κεραμικού 36, 104 36, Αθήνα
Τηλέφωνο: 6943716272
Κινητό: 6943716272,6940690211

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού