ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Θέση Καραούλι Σέσκλο - Τ. Θ. 803, 385 00, Βόλος
Τηλέφωνο: 2421095225
Fax: 2421095587

ΕΠΙΒΕΡΝΙΚΩΣΕΙΣ ULTRA VIOLET

  • ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΠΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ UV (3D)

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙIΕΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΙΔΗ

  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΚΟΥΤΙΑ

ΚΥΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

  • ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

  • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΑ
  • ΠΟΤΩΝ ΚΟΥΤΙΑ
  • ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΥΤΙΑ
  • ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΟΥΤΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

  • ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ (3D)

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού