ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση: ΒΙ. ΠΕ. ΣίνδουΤ.Θ. 1351, 570 22, Σίνδος
Τηλέφωνο: 2310753060
Κινητό: 6948595959
Fax: 2310752991

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού