ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Διεύθυνση: Μεγ. Κωνσταντίνου 51, 851 00, Ρόδος
Τηλέφωνο: 2241031921, 2241036610
Κινητό: 6971766203
Fax: 2241036610

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού