ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Ξάνθης 17, 136 76, Θρακομακεδόνες
Τηλέφωνο: 2102432514, 2102432408
Κινητό: 6956330166
Fax: 2102432915

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού