ΓΟΥΣΙΟΥ ΚΛΕΙΩ

Διεύθυνση: 11 χλμ. ΠΕΟ Θεσ/νίκης - Κιλκίς, 54248, Ιωνία
Τηλέφωνο: 2310783474
Κινητό: 6974583566
Fax: 2310724702

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού