ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθν. Οδού Ρεθύμνης - Χανίων, 741 00, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 2831022223, 2831027627
Fax: 2831052519

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΤΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ OFFSET

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού