ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Γ. Δροσίνη 23, 542 48, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310828788
Fax: 2310887659

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΚΤ. ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΧΑΡΤΙ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού