ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διεύθυνση: Γρηγ. Κυδωνιών 15, 122 41, Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 2105909350, 2105906887
Κινητό: 6979610708

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού