ΚΑΛΦΑΚΗΣ Κ. ΟΕ

Διεύθυνση: Πρωτοπαπαδάκη 67, 111 47, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106468220, 2106411708
Fax: 2106400380

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού