ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Πήγασου 14, 151 25, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 2130161700
Fax: 2130161734

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ OFFSET

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (PROVIDER)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού