ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Διεύθυνση: Φράγκων 20, 546 25, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310526066, 2310528322
Fax: 2310542300

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού