ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Κιλκίς, 545 00, Πεντάλοφος
Τηλέφωνο: 2310787042

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΤΙΣΙΟΥ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

  • ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού