ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διεύθυνση: Διασταύρωση Δροσιάς, 341 00, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 2221024253
Κινητό: 6974417840
Fax: 2221083965

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙIΕΣ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού