ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Μουρνιές, 733 00, Χανιά
Τηλέφωνο: 2821093344, 2821092720
Fax: 2821074786

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙIΕΣ

ΚΥΠΕΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

  • ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού