ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση: Δαμάρεως 139, 116 32, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107012082, 2107019401
Fax: 2107524463

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΦΟΡΕ - ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ - ΠΙΚΜΑΝΣΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού